کاشت در شکستگی ها و اسکارها امکان پذیر است؟

212

کاشت در شکستگی ها و اسکارها امکان پذیر است؟داخل شکستگی ها و اسکارها قابل کاشت است، لازم بذکر است در این نواحی تراکم ایجاد شده نسبت پوست طبیعی و سالم، کمتر است ولی تا حد زیادی منطقه را پوشش می دهیم برای اسکارها وشکستگی های کوچک که لا به لای موها گم است کاشت مو توصیه نمی شود