مزوتراپی و فیلرهمزمان(قسمت دوم )

688
کلینیک جنت اباد 1 دنبال‌ کننده
688 بازدید
اشتراک گذاری
یکی از خدماتی که در کلینبک جنت اباد تهران ارائه میشود ، مزوتراپی با فیلر همزمان که توسط پزشکان مجرب انجام میگردد
pixel