قهرمانی تاواجیگ - دور 6 از هفته 19 - شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399

72
اسب تاواجیگ با چابکسواری یونس اورکلی و مالکیت مسعود مجمع توانست در دور 6 هفته 19 - شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1399، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های لاس وگاس و موناکو وینر به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.1 هزار دنبال کننده
pixel