له کردن مردم؛ عادت و اعتقاد لیبرال ها | علیرضا پناهیان

4,012

سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع اثرات نگاه لیبرالی در اقتصاد + ترسیم الگوی صحیح اقتصادی | این کلیپ از مبحث "آخرین آمادگی برای ظهور؛ اصلا مدیریت در خانواده و جامعه" تهیه شده است. | Panahian.ir

علیرضا پناهیان 5.7 هزار دنبال کننده
pixel