خونریز | مرتضاپورعلی

127
مرتضاپورعلی 51 دنبال‌ کننده

گیسوی چون کمندش ما را به آرزو کشت جانا! روا نباشد خونریز را حمایت __ کلمات: خواجه حافظ شیرازی خُنیاگر: مرتضاپورعلی lyric by: Hafez Compose

pixel