پرندگانی که در فصل بهار و تابستان میبینیم زمستان کجا می روند؟

75
75 بازدید
اشتراک گذاری
حلقه گذاری یک روش تحقیقاتی است که مسیر مهاجرتی پرندگان، طول عمر آنها و اطلاعاتی از قبل و بعد مهاجرت پرندگان به تمام دنیا هدیه داد.. در این روش پرنده زنده گیری میشود و یا پرنده ایی که پس از تیمار، آماده رهاسازی است را مورد بررسی قرار میدهند و حلقه به پای آنها متصل میشود، سپس رها سازی انجام میشود. در این روش هیچ آسیبی به پرنده و روند زندگی آن وارد نمیشود.
pixel