عنکبوت صحرایی

2,791

این ویدئو مربوط به یک عنکبوت صحرایی است که ظاهرا محل سکونت انها مناطق صحرایی و خشک و یا نیمه بیابانی است.تصاویر این ویدئو توسط یک گردشگر در جنوب ایران گرفته شده است.

az0az
az0az 2 دنبال کننده