قهرمان کشتی جناب آقاي علیرضا حیدری

951
دوست و همراه همیشگی الف قهرمان بازنشسته کشتی جناب آقاي علیرضا حیدری اینبار میهمان مجموعه فروشگاه های زنجیره ای الف بودند. آرزوی توفیقات بیشتر و افتخار آفرینی های روز افزون را برای ایشان از خداوند منان مسئلت داریم
pixel