کارتون پاندای کونگ فو کوکار :: پنجه های سرنوشت 2018 :: دوبله پارسی

608

خلاصه سریال Kung Fu Panda: The Paws of Destiny : داستان بعد از اتفاقات فیلم سوم رخ میدهد. 4 بچه پاندا باید توسط استاد اژدها (پو) آموزش کونگ فو ببینید و… قسمت 11

The Films-The Animations
The Films-The Animations 8.2 هزار دنبال کننده