صهیونیسم به روایت نویسنده سوئدی در مستند سوئد و سکوت

230

در مستند " سوئد و سکوت " ویل نیلسن نویسنده ی سوئدی، درباره تحقیقاتش در مورد صهیونیسم توضیح می دهد. مظلوم نمایی صهیونیست ها بزرگترین حربه آنها و بلکه عامل تشکیل سرزمین جعلی اسرائیل بوده به طوری که هرگاه سخن از جنایات صهیونیست ها در برخورد با فلسطینیها به میان می آید، بحث هولوکاست و ظلم هایی که نازی ها به مردم یهود کرده اند پیش کشیده می شود. برای تماشای مستند به سینمامارکت مراجعه کنید. CinemaMarket