وبینار دانش افزایی استاد وقری-بازیسازی از خط دفاع

143
این وبینار به همت کانال دانش افزایی فوتبال صورت گرفته است و برای استفاده علاقه مندان در آپارات بارگزاری شده است.
pixel