سه یان لی و اجرای قطعه گذر اردیبشهت گروه دال

125

اجرای جالب قطعه «گذر اردیبهشت» اثر گروه «دال» توسط «سه یان لی» خواننده اپرای کره جنوبی به زبان فارسی ..

فـو
فـو 684 دنبال کننده