مهاجرت به کانادا برای ورزشکاران و هنرمندان

159
مهاجرت به کانادا از طریق برنامه خوداشتغالی در زیرگروه ورزشکاران و هنرمندان میسر است ولی این برنامه جزيیات زیادی دارد که در این جلسه توسط آقای مرتضی هماپور برای شما توضیح داده شده اند.
pixel