شرط بخشودگی جرائم مالیاتی

902
در این فیلم کوتاه آقای سعید قنبری دمساز مدیر سایت حساب آموز درباره شرطهای بخشودگی مالیاتی مواردی را توضیح می دهند.
حساب آموز 86 دنبال کننده
pixel