معرفی دوربین p1000

158

شاید تجربه ۱۲۵ برابر زوم اپتیکال در دوربین نیکون P1000