مراسم تشییع بهنام صفوی

24,007

مراسم تشییع پیکر هنرمند محبوب کشور مرحوم بهنام صفوی که در خانه ی هنرمندان اصفهان که با حضور پرشکوه مردم برگزار شد .