مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم

34
محمد ابراهیم علیمردانی 8 دنبال‌ کننده
34 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54) http://tasnimnoor.com/Default.aspx?tabid=497EntryID=1756 Knowledge Management (KM) - Implications for Action - Part 2 (Management Film No. 54) http://tasnimnoor.com/Default.aspx?tabid=497EntryID=1757 سازمان‌هایی که در مدیریت بهتر کار دانشی جدی هستند فرایندهای‌شان را با نظر بر بهبود عملکردشان می‌آزمایند.

pixel