مهــدی احمدوند ...دیــوونه

1,845
ِِmِeli ....kَaleh kَharab 318 دنبال‌ کننده
1,845 بازدید
اشتراک گذاری
. . دردِ دِل کــه میکُنــی یعنـــی ضَعــف هایَــت را درد هاَیــت را میگُذاری در سینـــی و تعــــارُف میکنــی کــه هَــرکُدامَـــش را کــه میخواهنـد بردارنـــد تیــــز کننـــد تیــــغ کننـــد … و بزننـــد
4 سال پیش
pixel