01 - نمایش دمویی از خروجی پرزی

354
پرزی یکی از نرم افزارهای روز و محبوب دنیا برای ساخت ارائه های جذاب با قابلیت های منحصر به فرد می باشد ، از این رو امور زنان و خانواده وزارت نیرو با هدف افزایش توان و تخصص بانوان محترم و با استفاده از پتانسیل های تخصصی داخلی مجموعه آموزشی نرم افزار پرزی را آماده نموده است که در 10 قسمت قابل مشاهده است .
pixel