سهراب پورناظری | نوازندگی در کنسرت نمایش سی

4,487

بیشتر ببینید: Chakaame.com ... خنیاگر لولی وشی، آواز بر می آورد: آهای خبردار! و طغیان با شکوهِ مضراب های سهراب پورناظری بر خموشی پر ملال کوچه های شهر ... t.me/chakaame

چکامه
چکامه 586 دنبال کننده