لوتکاچی

442
لوتکا کلمه ای است وارداتی از روسی به گیلکی که اشاره به قایق های پارویی مخصوص ماهیگیری دارد. لوتکاچی کسی است که قایق را می راند. در این فیلم گوشی ای از لوتکارانی «غلام رنجبر»، از لوتکاچی های متبحر روستای سرخشکی را می بینید. با ما همراه شوید از اسکله بوم گردی لوتکا در مسیری از رودخانه روشن آب در سرخشکی و خودتان را بسپرید به دستان توانمند این لوتکاچی.
pixel