محسن محمدی نیا (معین) کم توانی و وظایف ما در برابر آنها

601
محسن محمدی نیا (معین) کم توانی و وظایف ما در برابر افراد کم توان: بهترین کمک در بربر افراد کم توان کمک نکردن است. یک مربی زیرک تنها یک نظاره گر زیر است که با مشاهده توانایی های متربی خود و کمک مورد نساز و تدریجی به او یاری می رساند. پس هوشیار باشید تا افراد قوی و توانا تحویل جامعه دهید. ارادتمند شما محمدی نیا (معین) 0060176487401 https://telegram.me/beautifulLife110
pixel