داغترین‌ها: #الکامپ ببینید!

تیزر آموزش کارآفرینی خدمات باشگاه اشتغالزائی کارکوش

144

لیست خدمات باشگاه اشتغالزائی کارکوش - مشاور کارآفرینی - اموزش کارآفرینی - راه اندازی پروژه های کارآفرینی در حوزه دامداری و کشاورزی , مشاغل خانگی , صنایع دستی - هنر و اینترنت و ... مشارکت در فروش - کمک در صادرات - جذب سرمایه گذار و کلیه خدمات مرتبط به کارآفرینی که میتوانید در پورتال قدرتمند بازارکارشهر این خدمات را دریافت نمائید Www.karkoosh.net