خیانت

199
@reza000x13 57 دنبال‌ کننده

عوامل‌ دشمنان‌ قسم‌ خورده‌ سرزمین ایران‌ ‌ در‌ پوشش‌ دولتی‌ ، نماینده‌ مجلس‌ ، شواراهای‌ شهر‌ ، میراث‌ فرهنگی، محیط‌ زیست‌ ، که‌ کارشان‌ از‌ زمان‌ رضاخان‌ در‌ ایران‌ شروع‌ شد‌ و‌ تا‌ امروز‌ ادامه‌ دارد و‌ آن‌ نابودی‌ کامل‌ سرزمین‌ ایران‌ است‌ که‌ کشورهای‌ که‌ آنها‌ را‌ هدایت‌ می‌کنند‌ اسرائیل‌ ، آمریکا‌، انگلستان‌، وهابیهای‌ عربستان‌ ، فرانسه‌ هستند‌ که‌ باید‌ پاکسازی‌ شوند‌ از‌ داخل‌ سیستم‌ حکومتی‌

@reza000x13 57 دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel