یاران امام زمان (عج) چه كسانی اند ؟ او چه میكند ؟

1,046
sarbazemahdi.ir 33 دنبال کننده

یا حر بن یزید ریاحی(مازندران-تنکابن)

8 ماه پیش
بسم الله الرحمن الرحيم. mazandaran - TONEKABON - [ایران - مازندران - تنکابن] {مناجات نامه شخصی}. دعاهای ویژه و مخصوص + نوشته و تفکرات (مصطفی یزدانی) خدایا اگر مایلی و صلاح میدانی - به حق خودت و ( کلیه ی پیامبران و امامان و اولیاء و صالحینت) که نزدت دارای مقام و جایگاه های اعلا - ویژه و خوبند - مجموع حوائج و دعاهای این((حقیر - این ذلیل ترین ذلیلان)) را که در ادامه آمده - قبول و استجابت بفرما! ۱ـ دعاهای ویژه ومخصوص (مصطفی یزدانی) برای کلیه مسلمین - جهانیان - مخلوقات جاندار و عالمیان (وهمچنین همه ی مخلوقاتی که توسط الله تعالی - هم اکنون خلقت شده وموجودند و انشالله در آینده آفریده میگردند!)/// ؛ {{ ای الله احد و واحد- اگرمایلی و صلاح میدانی - رحم کن به آن مخلوقات و مؤمنان و عابدانی که در مقابلت هیچند و هرچه دارند از توست! آنان را غریق بخشش و رحمتت گردان و از عذاب و جهنم دور گردان! و به همه آنان عاقبت بخیری - رحمت + وسعت رزق وروزی - سلامتی - ایمان - صلاح - اصلح - طول عمر - ثروت - حفاظت - امان - بی نیازی - خیر - برکت - اخلاق حسنه - {شناخت همه پیامبران - امامان + صالحین} ـ معرفت عالی شیعی - نعمات - نذوراتت - شهادت - برزخ عالی - بهشت اعلا و غیره...+ عنایت فرما-عطاکن و بده! ای پروردگار [[توفیق ترک+دوری ازگناه+زشتی+کارهای بد] و [توفیق انجام کارهای نیکو+اسلامی+خداپسندانه+شکر نعمات + قدردانی از نذوراتت]] به همه آنان عنایت فرما-عطاکن و بده! ای پروردگارسبحان تاآنان رابطورکامل از حق الناس و حق دیگر مخلوقات جاندار و عالمیان و حق خودت - پاک نکردی و نبخشیدیشان ازین دنیای مادی و عوالم(کاشت‌ یا امتحان)خودشان مبر‌!/////التماس دعا/////درامان خدا. }} ۲ـ دعاهای ویژه ومخصوص (مصطفی یزدانی) برای کلیه اموات - درگذشتگان - مخلوقات مرده و شهدای راه رحمان/ ؛ {{ بارخدایااگرمایلی و صلاح میدانی - آنان راسریعاًاز{حق الناس و حق دیگر جانداران} پاک گردان / و از عذاب خویش معاف فرما و اگر مقدر است در عذاب باشند - درعذابشان تخفیفات ویژه عنایت بفرماوبده! و نیز آنان را با ( کلیه ی پیامبران و امامان و اولیاء و صالحینت) محشور و همراه گردان - یا رب آنان در مقابلت بسیار بسیاربسیار بسیار ضعیفند - و طاقت عذاب و جهنّمت را ندارند!//بار ای پروردگار سبحان-تبارک و تعالی - به آنان - برزخ عالی - بهشت اعلاوغیره...+ عنایت فرما-عطاکن و بده!///// التماس دعا /////درامان خدا. }} ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ------------------------------------------------------ [یاحربن یزیدریاحی تقبّل الله]]{(شیعه ام)درود بر استادعلی اکبر رائفی پور‌{تقبل الله} اگرتمام پرده ها ازمقابل چشمانم کنارزده شوند - ذره ای به ایمان و یقینم نسبت به خداوحقیقت اضافه نخواهدشد-چون میدانم که هستند! - - - از جزیی گویی پرهیز و کلی گویی میکنم! ۳ـ اتمام حجت با کافران و مخلوقات بدکار ! ؛ {{خطاب به مخلوقات بدکار بادادوفریادبی پایان میگویم! : ای کافران ومخلوقات گناهکار ! آیاحق و حقیقت و اسلام رانمیبینید!ای پلیدها-ای فاسدان-ای جنایتکاران پستـ - ای شیاطین انسی وغیره...!میدانم که از دل و نوشته هایم آگاهید! آیااینهمه معجزات آشکاروروزانه وعظیم رانمیبینید!حال که دارم این متون را مینویسم-ـتمام سلولهای بدنم برعلیه شماجبهه گرفته اند!آیاخشم بی امانم را درموردخودتان نمیبینید!!! -حق تعالی از چه روی شما را در کره زمین یا دیگرعوالم و وغیره...آفرید؟ هان؟! که فسادو گناه و خونریزی وظلم کنید؟یااوراعبادت کنید؟- - - ویقین داشته باشیدکه وعده ی خداحق است وبه عذابی دردناک دچارخواهیدشد!ای گردنکشان فاسد-میدانم که ممکن است روزی بخاطرمواضعم علیه شماکشته یاشهیدیاترورفیزیکی شوم!شماهابه غلط فکرمیکنیدکه میتوانیدازچنگال پروردگاربگریزید! شما در کمین گاه های خدای احد و واحد گرفتارمیشوید! اکنون دراین لحظه بشمامیخندم!!! ای پلشتان آگاهم که از ترس و وحشت همچون بیدی لرزان در باد گشته اید!!!}‌- - -بار ای خدای تبارک و تعالی! خسی بی سر و پایم - - این عبد حقیر فقیر سراپا تقصیر روسیاهت را ببخش! و عفوم کن ازینکه نتوانستم بطور کامل و احسن - وظایف اسلامی و انسانی ام را انجام دهم! التماس دعا! (خدایا؛همه ی مخلوقات بدکار و گناهکاررااگرممکن است هدایت حقیقی و شرعی واسلامی فرما! - چون اگر ناپاک ونابخشوده جهت حساب وکتاب درنزدت حاضروزنده گردند-عاقبتشان جهنم و عذابی دردناک است!) }} ۴ـ یا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله و سلم - یا امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام - [یاحربن یزیدریاحی تقبّل الله]] {{خطاب به مخلوقات بدکار : ای کافران ومخلوقات بدکار ! ای پلیدها-ای فاسدان-ای جنایتکاران پستـ - ای شیاطین انسی وغیره...! باشماهستم ای گمراهان - ای گمگشتگان - ای تیره روزان - - در زمین و عوالم وغیره... فساد و گناه و ظلم و بدی نمودید و دستورات+احکام+اسلام و دستورات خدای سبحان را زیر پاگذاشتید و عوالم را تاریک کردید - ای شیاطین و شیطان صفتان آیا میتوانید لحظاتی در مقابل انسان یامخلوقی(خداپرست - زاهد - گمنام - فداکار وغیره... ) قرار گیرید که شهوت دیده شدن - ظاهرگرایی و تظاهر و تجمل گرایی و رذایل اخلاقی ندارد؟! من فکرمیکنم که که از نام چنین کسی وحشت دارید و گریزانید!- - سریعاً بدرگاه الله توبه کنید و اسلام بیاورید و نیکوکار شوید!ـ باشد که بخشوده و رستگار و بهشتی شوید انشاالله! ((من چه میگویم همه تو میدهی! بار منت بر کسی کی مینهی!)) ای پروردگار سبحان ـ ای که هرچه دارم از توست - راهم را روشن کرده بودی و میکنی - نور ایمان را بر دل و رخسارم تاباندی و میتابانی - -- یارب به عزت و جلالت قسم خدایی جز تو نیست! بسیار بسیاربسیار بسیار کمتر ازعبدی ناتوان و بیچاره ام در آغوش بیکران و بی پایان و پرمهر و محبت تو - حالکه این متون را مینویسم خود را درمیان خوف و رجاء و بیم و امید تو میبینم- خدایاکمتر از آنی مرا به حال خویش وامگذار ـ ای که طوق بندگی ات سالها و مدتهاست که بر گردنم افکنده شده است! یا حق تعالی - شبنم عشق ورحمتت سالیان سال است که در دل و جانم است و ریشه دوانده((خدایا من از کودکی عاشقت بوده ام! *** قبولم نما - گرچه آلوده ام)) - ای نفس من - ای من - [[[ای عبد حقیر سراپا تقصیر مذنب روسیاهی که کارش بدکاری و گناهکاریست و کار حق تبارک - بخشش و عفو و رحمت و لطف و پوشش دهی بدیها و گناهان! - چگونه میخواهی باکلمات و جملات خدایت را وصف کنی‌ و او را از خویش خشنود سازی؟]]] }} *** *** *** انشاالله در آینده ناجی به حق بشریت(فرستاده خدا) که همان حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه مهدی موعود [علیه السلام] است - ظهور کرده و جهانی را پر از عدل و داد میکند -‌ - - باسپاس - - - اکیداً از شخص استادعلی اکبر رائفی پور‌{تقبل الله} و عوامل و یاران ایشان و دیگران میخواهم در صورت صلاحدید باعث و بانی انتشار دعاهای ویژه ومخصوصم + نوشته و تفکراتم در جهان و دگر عوالم شوند
pixel