ایمپلنت ، دکتر علیرضا هادی (متخصص پروتز های دندانی)

130

#شفاخانه ، برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: ایمپلنت کارشناس: دکتر علیرضا هادی (متخصص پروتز های دندانی و ایمپلنت زیبایی) ، تاریخ پخش: 970828 ، کد ویدیو: 6552

pixel