اتفاقات کنفرانس برلین + فیلم

20,637

به گفته بهمن نیرومند، از برگزارکنندگان اصلی کنفرانس برلین، ارزیابی او و برگزارکنندگان این نشست این بود که برای موفقیت اصلاحات در ایران، دیوار ضخیم بی اعتمادی بین نیروهایی که در دهه شصت تبدیل به نیروهای خودی و غیرخودی شده بودند، برداشته شود و در گفت

METACAFE

METACAFE

5 سال پیش
ما برای آن که ایران گوهری تابان شود ، خون دلها خورده ایم
ایران

ایران

6 سال پیش
سرکار آقای حسین آقا شما هنوز به حدی نرسیدین که پشت سر کارهای بقیه قضاوت کنی
حسین

حسین

6 سال پیش
کسی که برای احکام الهی ، ذره ای ارزش قائل نیست ، محرم و نا محرم... رقص در برابر نا محرم با بدن نیمه برهنه ، کسی که به اقرار خودش ، لاییک هست... پناه میبرمم به خدا ، اتفاقا این قبیل اصلاح طلبان ، مظلوم نیستند ، بلکه مهر ذلت دنیا و آخرت به پیشانی اونها خورده ، چه اینکه دین رو به لبخند کفار و منافقین میفروشند...
حسین

حسین

6 سال پیش
و قطعا بسیاری از انسانها و جن را برای جهنم آفریدیم ، آنها ، دلها (=عقلها)یی دارند که با آن نمیفهمند (و نمی اندیشند) و چشمهایی کع=ه با آن نمیبینند ، و گوشهایی که با آن نمیشنوند ، آنها هماند چهارپایانند ، بلکه گمراهترند ، آنها همان غافلان هستند (چرا که با داشتن همه گونه امکانات ، باز هم گمراه هستند) سوره ی اعراف - آیه 179
مهرداد

مهرداد

6 سال پیش
بیچاره اصلاحات که هم از داخل میخوره هم از خارج! من ندیده بودک این فیلمو در واقع بچه بودم اونموقع! ولی یه چیزای دیگه ای شنیده بودم از کنفرانس برلین! نمیدونستم اینجوری بوده که سلطنت طلبا،منافقا و مخالفین نظام اینجوری شلوغ کردن جلسه رو و با بی احترامی به سخنرانا مشغول رقصیدن شدن اون ته! اصلاحات همیشه مظلوم!