امان نامه دوم - افتخار حسن روحانی

1,262
zohoor.12 27 دنبال کننده

u_6074231

1 سال پیش
آقای روحانی مبارکتان باشه از اربابان غربی و امان نامه گرفتی که همه ما ایرانیها رو بخاک و خون بکشی، ای خائن اینو آویزه گوش نحست کن که ما ایرانیها که بتونی نامرد رای دادیم اگر لازم باشه در رکاب سیدعلی قطعه قطعه می شویم ولی اسیر فتنه های تو و اربابان نخواهیم شد.

Shisheh bazـــ

1 سال پیش
مگه مردیم ما ، ۸۰ میلیون ایرانی و ۱۰ها برابر این جمعیت گوش به فرمان حضرت آقا هستند ، خداشاهده از ریشه قطع میکنیم وطن فروشی و هم وطن فروشی و خیانت به دین و انقلابمون رو. افتاد قوووررربوونی
pixel