نگهبانان گورستان نظامی آلمان در روسیه هر سربازی حق دارد

440

رخی 75،000 سربازان آلمانی در Sologubovka خاک سپرده شد، یک روستای 80 کیلومتر از سنت پترزبورگ. یک کشیش ارتدوکس روسیه دارای تماشای بیش از یک قبرستان وجود دارد - و توضیح میدهد که چرا.Some 75,000 German soldiers are buried in Sologubovka, a village 80 kilometers from St. Petersburg. A Russian Orthodox priest holds watch over a cemetery there – and explains why.

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده