واكنش مردم به نظر سنجي قرن!

534

رفتيم صحبت هاي رييس جمهور رو نشون مردم داديم ، شما باشید چه قیافه ای میگیرید ؟ دارکوب مدیا، شفافیت را با ما احساس کنید. ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید!