چاپ و صحافی کتاب

2,209

در این ویدئو به طور کامل مراحل تولید صفحات، فرم بندی، تولید جلد و صحافی کتاب را برای شما قرار دادیم. برای دیدن ویدئو های بیشتر به سایت ما مراجعه کنید. www.pooya-honar.com