گزارش شهردار از آغاز به کار سه خط جدید ۸ و ۹ و ۱۰ متروی تهران

52
سخنگوی دولت: شهردار تهران در جلسه امروز هیات دولت از آغاز به کار سه خط جدید ۸ و ۹ و ۱۰ مترو گزارش داد.
pixel