عملیات ارتش سوريه در جنوب ادلب

612

ارتش سوريه همچنان برنامه خود را براي پاکسازي منطقه ادلب از لوث تکفيريان وهابي ادامه مي دهد.

پارس تودی
پارس تودی 386 دنبال کننده