طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی 95-دکتربیژن عبدالکریمی-2

483

تاریخ غرب تاریخ غرب نیست، بلکه بخشی از تاریخ بشر است - قطب بنیادهای نظری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - آدرس سایت http://gofteman.dte.ir