مضرات سیگار - 5

202

بهترین و کم خطر ترین و با راندمان ترین متد درمان اعتیاد به نیکوتین؛ متد درمانی DST و داروی نیکوتین جویدنی است که توسط آقای مهندس حسین دژاکام بنیان گزار کنگره 60 مطرح شد.

مهرداد
مهرداد 2 دنبال کننده