تفکیک زباله های الکترونیکی

1,404
برای تفکیک زباله های الکترونیکی ابتدا آنها را خرد کرده و سپس برای پردازش تصویر با نوار نقاله از مقابل دوربین ها عبور داده می شوند
pixel