آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند آیت الله مجاهد سید یاسین موسوی امام جمعه بغداد

422

آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند آیت الله مجاهد سید یاسین موسوی امام جمعه بغداد فرمودند : آمریکا نمیتواند کاری بکند ...

parsa24526

parsa24526

11 ماه پیش
خخخخ