مصاحبه شبكه خبر با معاون برنامه ريزي و توسعه شركت ملي فولاد ايران

320

مصاحبه اقاي مهندس خطيبي معاون برنامه ريزي و توسعه شركت ملي فولاد ايران با شبكه خبر

۱ ماه پیش
# Nisco
Majid.M.Nasri
Majid.M.Nasri 0 دنبال کننده