مصاحبه شبكه خبر با معاون برنامه ريزي و توسعه شركت ملي فولاد ايران

585
مصاحبه اقاي مهندس خطيبي معاون برنامه ريزي و توسعه شركت ملي فولاد ايران با شبكه خبر
1 سال پیش
# Nisco
Majid.M.Nasri 0 دنبال کننده
pixel