جو صمیمانه اردوی تیم ملی والیبال؛ صحبت‌های شفیعی و مؤذن پس از تمرین

683

صحبت‌های علی شفیعی و محمدرضا مؤذن پس از تمرین روز پنجشنبه تیم ملی والیبال مردان ایران (98/1/29)