اولین تمرین تیم با حضور جو کول

34
جو کول اولین حضورش در تمرینات آکادمی باشگاه چلسی را در کوبهام شروع کرد و به خانه اش بازگشت.
pixel