روضه قبرستان بقیع حاج احمد واعظی ۸ شوال .. ۱۴۴۰

265

سالروز تخریب حرم و قبور ائمه بقیع ع هیئت جنت الرضا ع