تیزر فیلم مستند آنکه گفت نه، آنکه گفت آری

124

کارگردان: هومن عین الهی - برنده دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند از جشنواره سینما حقیقت - برنده بهترین کارگردانی مستند از جشنواره فیلم اشراق و حضور در چندین جشنواره بین المللی...