مرتضی اسدی کیست ؟ - مستند پرتره

575
مرتضی اسدی نقاش معاصر ایرانی است. تألیفات بسیاری از اسدی در نشریات به چاپ رسیده اند و شرکت در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی از دیگر فعالیت های اوست. او برندهٔ جایزهٔ اول نمایشگاه گل و طبیعت، برگزیدهٔ دومین دوسالانهٔ نقاشان ایران، برگزیدهٔ جایزهٔ ویژهٔ چهارمین دوسالانهٔ نقاشی ایران، جایزهٔ سوم طراحی تمبر پستی به مناسبت چهل وپنجمین سالگرد اعلان جهانی حقوق بشر، توکیو شده است. مرتضی اسدی از هنرمندان عرصهٔ جنگ موسوم به دفاع مقدس نیز به شمار می رود.
pixel