ترجمه همزمان چیست؟نادر نامداران مترجم همزمان-قسمت2

711

-دغدغه ها و چالش های ترجمه همزمان -استانداردها و پروتکل های ترجمه همزمان -ویژگی ها و خصوصیات مترجم همزمان و شفاهی -وضعیت و آینده شغلی مترجمی همزمان در ایران -شرایط ترجمه همزمان کنفرانس با هدفون حرفه ای -توسط استاد "نادر نامداران"، مترجم همزمان بین المللی کنفرانس انگلیسی به فارسی و بلعکس، برای اولین بار در ایران ■ وبسایت: http://nadernamdaran.blogfa.com ■ موبایل تهران: 09396900507, 09124541745

نادر نامداران مترجم همزمان مجرب انگلیسی در تهران

2 سال پیش
نادر نامداران مترجم همزمان بین المللی کنفرانس فارسی به انگلیسی و بالعکس در کلیه تخصص ها و مشاغل در تهران 09396900507-09124541745
pixel