رنج قدسی (قسمت شانزدهم)

30
گفت‌وگو با دکتر ناصر مهدوی دین‌پژوه و شارح مثنوی، قسمت شانزدهم آیاتی نظیر آیه ۴۹ سوره زمر بیان‌کننده کم‌صبری و کم‌ظرفیتی انسان در مواجهه با سختی و رنج است. این آیات را باید چگونه فهمید؟ آیا این آیات در تعارض با هدف به تضرع کشاندن انسان با اعطای رنج (همچون ۷۵-۷۷ سوره مؤمنون) نیست؟ این آیات با هدف اِخبار از واقع است یا شماتت و گِله از انسان؟
ایرنا 3.9 هزار دنبال کننده
pixel