برنامه های وزارت صمت برای پرهیز از خام فروشی

51
شبکه یک - 6 شهریور 98- 14:00| وزیر صنعت در مورد برنامه های وزارت صمت برای پرهیز از خام فروشی گفت: سیاست اصولی ما جلوگیری از خام فروشی است.
پایشگری 1.7 هزار دنبال کننده
pixel