لحظه دریافت جایزه شهرام ایرانمنش در جشنواره رادیو جوان

381
آیین اختتامیه جشنواره بین الملی رادیو جوان و کسب مقام برتر توسط شهرام ایرانمنش در بخش طنز رادیویی
pixel