لحظه دریافت جایزه شهرام ایرانمنش در جشنواره رادیو جوان

319

آیین اختتامیه جشنواره بین الملی رادیو جوان و کسب مقام برتر توسط شهرام ایرانمنش در بخش طنز رادیویی

pixel