آیا میتوان در نماز به امام زمان(عج) اقتدا کرد؟

1,654

منبع:velayattv.com -آیا میتوان در نماز به امام زمان(عج) اقتدا کرد؟-مهدویت-امام مهدی عج-امام زمان عج- امام عصر عج- شبکه ولایت-منجی-موعود-ظهور-فرج-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 759 دنبال کننده