مستند یک سیاره بی نقص - قسمت 4 - اقیانوس ها

311
شهروز 38.8 هزار دنبال‌ کننده
هیچ اقیانوس جدایی وجود ندارد اما یکی از آنها به نیروهای قدرتمندی متصل است که آن را در حال حرکت نگه می دارند. این اختلاط مداوم برای سلامتی اقیانوس ها و زندگی موجودات دریایی بسیار مهم است و...
شهروز 38.8 هزار دنبال کننده
pixel