ویدئو؛ تصادف و واژگونی شناور حامل فرآورده های نفتی در آبراه هیوستون…

231

به گفته کارشناسان مواد رها شده در آب سمی هستند و استنشاق یا بلع تصادفی آنها می تواند به مسمومیت شدید منجر گردد.…

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.5 هزار دنبال کننده